ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

“Ло Фууд Трейд Къмпсни” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203815916 , със седалище и адрес на управление: гр,София , ул.Борово 49 , тел.: 0888833032 , Електронна поща: lofoodtradecompany@gmail.com

 

Tuscani Cioccolato осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Лични данни

 

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

Цел за събиране на личните данни

 

Събраната информация се събира и обработва единствено с цел предоставяне услугите в сайта: tuscanicioccolato.bg . Личните данни, събирани при употребата на този сайт служат за покупка от онлайн магазина, за подобряването на потребителското изживяване, за статистика и за обратна връзка.

 

Tuscani cioccolato обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

 

Tuscani Cioccolato не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

 

Срок на съхранение на личните данни

 

Tuscani cioccolato съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което се полагат необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 

Права на потребителите

 

Като Потребители можете да упражните следните права:

  • Правото на достъп до личните данни, които се обработват и правото да получите копие от тях; актуализация на личните Ви данни;
  • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
  • Право да искате заличаване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
  • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

 

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адрес: гр. София, кв.Борово 49, чрез изпращане на e-mail на следният електронен адрес: tuscanicioccolato@mail.bg , или като ни уведомите на следният телефон: 0888833032

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

 

Наименование на администратор на лични данни:

„Ло Фууд Трейд Къмпсни „ ЕООД , ЕИК: 203815916

Седалище и адрес на управление: гр.София , ул.Борово 49

Телефон: 0888833032

Електронна поща: lofoodtradecompany@gmail.com

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни:

Адрес за кореспонденция: гр.София , кв.Борово , ул.Борово 49

Телефон: 0888833032

Електронна поща: lofoodtradecompany@gmail.com

Форма за контакт: Юлия Желязкова

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Промени в Политиката за поверителност:

За всички извършени промени в тази Политика за поверителност, се извършва публикация в уебсайта: www.tuscanicioccolato.bg

Updating…
  • Няма продукти в количката.